E-sport

RHU e-Sport hade en super start, men efter en kort periode måtte vi sætte det på pause. der vil i efteråret 2020 blive arbejdet på at sætte RHU e-Sport på menuline igen, hvis muligt, endtil da, vil vi henvise til vores lokale Netcafe Ryde: ca engang i måned lukker Netcafe Ryde dørerne op til 8 timers hygge og spil i en weekende, det skulle siges at alle er velkomme til at deltage. se mere på Netcafes Facebook side:https://www.facebook.com/groups/538919870302264