Ryde Handbjerg Ungdomsforening

Generalforsamling

RHU indbyderhermed til Generalforsamling26/02-24 kl 20.00 i Rhu'slokaler. Rhu vil være vært for en kop kaffe og et stykke brød efterfølgende.

Dagsorden:

- Valg af dirigent

- Beretninger

- Regnskab

- Indkomne forslag (sendes senest 7 dage inden pårhuformand@outlook.dk)

- Valg til forretningsudvalg

- Valg til aktivitetsudvalg

- Valg af revisor

- Evt.


Vi satser på god tid til drøftelse af foreningens aktiviteter og håber på stort fremmøde.


RHU