Kulturskole

Ryde handbjerg Ungdomforening tilbyder 'Margrethes kulturskole' for alle børn i området!


Der tilbydes flere musikhold med soloundervisning samt bandundervisning. 


I sæson 23/24 tilbydes soloundervisning i bas, guitar, klaver, trommer og sang.


Band er gratis, hvis man også er tilmeldt solo-undervisning i Kulturskolen. Anvend da tilmeldingsfanen 'Band - gratis (2023/2024)'


Betaling er i år reduceret til 2 rater af administrative årsager. Ønsker man fortsat betaling fordelt på 4 rater, kontakt da Thomas for nærmere aftale.


Undervisningen varetages af Ludvig, der er musiklærer på MRS, samt Jesper Gissel.


Undervisning starter i uge 40 og slutter i uge 23. Tidspunkt er tirsdage fra 14.00-16.30. 


Tilmelding skal i første omgang foregå på nedenstående mail, og er først gældende når du efterfølgende er blevet tildelt et undervisningstidspunkt. Efter optagelse på hold/undervisningsliste bedes man betale via nedenstående rater.


Bemærk i øvrigt: har man deltaget i Kulturskolens aktiviteter i E22/F23 (sidste skoleår) uden at have betalt på grund af de problemer der har været med betalingsmulighederne, håber vi meget at man vil benytte den ekstraordinære betaling/tilmeldingsmulighed der er åbnet for nederst. Kontakt eventuelt rhuformand@outlook.dk ved tvivlsspørgsmål.


Yderligere information hos:

rhuformand@outlook.dk